Skip to main content Skip to search

תחומי מומחיות

משרד ברוכים שמאים ומהנדסים מתמחה בתחומים רבים, ביניהם:

הערכות שווי לרכוש

המשרד מבצע מגוון רחב של הערכות שווי, כולל: מטלטלין ותכולה, מלאי, קווי ייצור, כלי עבודה, ציוד, ריהוט וכיו"ב.

ייצוג מבוטחים

שירותי ייעוץ, טיפול, ייצוג וליווי למבוטחים בתביעות מול חברות ביטוח ושמאים, מעת התרחשות האירוע ועד לסיום תהליך התביעה. משרד יעקב ברוכים דואג למענה ממצה לאינטרסים של הלקוח ולקבלת הפיצוי המרבי בהתאם לפוליסה. המשרד אינו מספק שירותי שמאות לחברות ביטוח.

חוות דעת מומחה

הגשת חוות דעת קבילה לבית המשפט, בהתאם לבקשת הלקוח, הנערכת בצורת חוות דעת מומחה. ליעקב ברוכים, בעל המשרד, ניסיון רב בהופעה בבתי המשפט. בעת הצורך, מעורבים בהגשת חוות הדעת מומחים נוספים.

תביעות ביטוח

 בגין נזקי רכוש כתוצאה מגורמים שונים, כגון אש, מים, פיצוצי צנרת, פגעי טבע, פריצה וכדומה.

נזקים במושכר

 הערכת נזקים שנגרמו על ידי שוכרים בדירות, בבתי עסק, במפעלים וכדומה.

נזקים כתוצאה מפגיעת רכב

הערכת נזקים שנגרמו למבנים, לרכוש, לציוד וכדומה, כתוצאה מפגיעת רכב.

הערכות שווי בהתאם לתקינה בין לאומית

הערכות שווי לרכוש קבוע של חברות לפי תקן חשבונאי ותקני דיווח כספי בין לאומי (IFRS).

הערכות שווי הנדסיות

לקווי ייצור, למכונות, לציוד וצמ"ה וכדומה.

נזקים לסקטור הפרטי

הערכת לנזקים כגון: אש, צנרת, מים, הצפה, שיטפון, פריצה, צד ג' וכיוצא בזה.

נזקים כתוצאה מעבודה לקויה

הערכת נזקים כתוצאה מעבודת שיפוצים לקויה, כולל נזקים לריהוט,נגרות ועוד.

נזקים הנדסיים

מומחיות בתביעות בגין נזקים הנדסיים לקווי ייצור, למכונות, לציוד מכני וכדומה.

השקעות

הערכת שווי השקעות במבנים, בציוד, בריהוט ועוד, במפעלים, באולמות תעשייה, בבתי עסק, בבתים פרטיים וכדומה.

שירותים לכונסי נכסים

הערכות שווי למכונות, לציוד, למלאי וכדומה, בכל ענפי המשק.

שרותים לרואי חשבון

הערכת שווי של ציוד כחלק מחישוב שוויו הפיננסי של העסק לצרכי מאזן, מס, ביטוח, השקעה וכו'. זאת עפ"י כללי התקינה החדשה המקובלת בחשבונאות הישראלית בתקן IFRS. תקינה זו נקבעה ע"י המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית.
שווי המלאי / ציוד הינו ערך קובע בתחשיב מס הכנסה.
עליה במלאי או בשווי המלאי נחשבת כעליה בהון העסקי ומחייבת תשלום מס נוסף.
קביעה נכונה של ערך המלאי יכולה להפחית את שיעור מס ההכנסה שעל העסק לשלם.

שירותים לעורכי דין

הגשת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בתחומי השמאות האלמנטרית וההנדסית.

לייעוץ ראשוני חייגו